2-4F, No.29 Mowu, WANJIANG District, Dongguan 523041,China

2009

Vacuum Sealer Wine Stopper
Vacuum Sealer Wine Stopper

2012

Vacuum Sealer Wine Stopper
Vacuum Sealer Wine Stopper

2014

Ziploc Vacuum Sealer System
Ziploc Vacuum Sealer System

2015

Ziploc Vacuum Sealer System
Food Vacuum Sealer Machines

2017

Food Vacuum Sealer Machines
Food Vacuum Sealer Machines